GDQ på Tekniska Verken och Impact Coatings

Under hösten har vi certifierat oss i GDQ. GDQ står för Group Development Questionnaire. GDQ bygger på mångårig forskning av prof. Susan A Wheelan och är en väl etablerad metod för utveckling av grupper. GDQ sägs vara en av de mest effektiva metoderna för att utveckla arbets och ledningsgrupper. Fokus inom GDQ ligger på såväl medarbetarskap som på ledarskapet i gruppen. Deltagarna stärks i att ta gemensamt ansvar för sin och gruppens utveckling så att kompetens och resurser nyttjas mera vad gäller lösningar på uppgifter och metoder.