Förnyat förtroende är bästa förtroendet – Hyresbostäder – Paragera

Vi har arbetat tillsammans med Hyresbostäder i Norrköping sedan 2007, vi har tillsammans utvecklat alla ledare och medarbetare för ökad kunskap och förståelse kring sig själv och sin omgivning vilket leder till bättre samarbete och ökad effektivitet. Det känns väldigt roligt att vi nu planerar för att genomföra ett medarbetar och två ledarutvecklingsprogram hösten, vintern och våren 2015-2016, förnyat förtroende är bästa förtroendet.