Arbetande Styrelseordförande

Det händer även att ordföranden i ett bolag slutar på grund av ägarbyte, tidsbrist, sjukdom eller andra skäl. I vissa bolag har denne även en operativ roll som stöd till VD eller direkt involverad i ledarskapet i bolaget.

Paragera kan hjälpa till med överbryggningen mot den permanenta lösningen genom att ta en aktiv roll under en kortare period. Själva styrelserollen ersätts direkt av bolaget till den enskilde då denna enligt gängse regler i de allra flesta fall inte kan vara en konsultroll. Vi kan däremot kombinera styrelseuppdraget med en operativ konsultroll.

Läs mer om hur vi kan bistå som interimschef.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
0709-11 31 33
anders.maki@paragera.se