Projektledare

Vid uppstarten av ett nytt projekt kan en resurs- eller kompetensbrist uppstå. Alla har ju så mycket att göra, vem ska ta tag i det nya projektet?

Ett projekt är per definition ett uppdrag under en begränsad tid. Paragera erbjuder projektledare på konsultbasis. Dessa är förstås inte sakspecialister men däremot duktiga på att driva effektiva projekt! Paragera har flera konsulter med erfarenhet av projektledning från flera olika branscher samt även PMP-certifiering (Project Manager Professional) från PMI.

Läs mer om hur vi kan bistå som interimschef.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
0709-11 31 33
anders.maki@paragera.se

Åsa Callenfors
0706-10 12 57
asa.callenfors@paragera.se