Projektledare

Vid uppstarten av ett nytt projekt kan en resurs- eller kompetensbrist uppstå. Alla har ju så mycket att göra, vem ska ta tag i det nya projektet?

Ett projekt är per definition ett uppdrag under en begränsad tid. Paragera erbjuder projektledare på konsultbasis. Dessa är förstås inte sakspecialister men däremot duktiga på att driva effektiva projekt!

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
0709-11 31 33
anders.maki@paragera.se