Lina Boozon Ekberg

Lina är utbildad personalvetare med erfarenhet av rekrytering och HR-arbete. Lina har varit VD i ett bolag som arbetar med verksamhetsstyrning, där drev hon bolaget från startupfas till tillväxtfas. Lina har tidigare bland annat varit med och drivit kompetensutvecklingsprojekt inom utbildningssektorn, och kommer senast från en roll som sälj- och marknadsansvarig.

På Paragera arbetar Lina som HR- och rekryteringskonsult.

Lina Boozon Ekberg 013 – 470 40 48

lina@paragera.se