Lotta Karlsson

Lotta är utbildad personalvetare med många års erfarenhet som HR-chef och HR-konsult inom främst offentlig verksamhet (Fastighet, Bygg, Service och Hälso- och sjukvård). Hon har bred erfarenhet inom HR-områdena; Kompetensförsörjning, Hälsofrämjande arbetsplats, arbetsgivarfrågor, Chefs-ledarskap. Lotta har även erfarenhet av uppbyggande av ny HR-funktion, strategiskt HR-stöd till chefer och ledningsgrupper samt erfarenhet av att stödja verksamheter i förändringsarbete/förändringsledning.

På Paragera arbetar Lotta som HR-konsult.

Lotta Karlsson 072-741 48 14

lotta.karlsson@paragera.se