Sara Wennstam

Sara är utbildad personalvetare. Sara har många års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på olika nivåer och från olika branscher. Rekrytering, Employer Branding, kompetensfrågor och ledarutveckling är exempel på områden där Sara bred erfarenhet, på såväl operativ som strategisk nivå. Bemanningsansvarig, platschef, HR Business Partner, HR Developer och HR Manager är roller Sara innehaft. Sara har även flera års erfarenhet av ledarskap och operativt personalansvar.

På Paragera arbetar Sara som HR-konsult.

Sara Wennstam 013 – 470 40 44

sara.wennstam@paragera.se