Ulrika Tollén

Ulrika är utbildad personalvetare med flerårig erfarenhet av HR arbete på både strategisk och operativ nivå, och har verkat som konsultchef, rekryteringskonsult och HR utvecklare i olika organisationer inom både privat och offentlig sektor.

På Paragera arbetar Ulrika som HR konsult med att stötta företag både i de operativa HR frågorna likväl som med övergripande utveckling av HR funktionen.

Ulrika Tollén 013-470 40 46

ulrika.tollen@paragera.se