Förändringens Fyra Rum

Förändringens fyra rum är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.

Fyrarummaren fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ, grupp eller systemnivå. Teorin har sitt ursprung i psykologen Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling.

Användningsområdena är många här är några av de vanligaste:

  • Förbättra samarbetet i grupper eller team
  • Klimat och medarbetarundersökning
  • Personlig utveckling och konflikthantering
  • Ledarutveckling och chefsbyten
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Verksamhetsutveckling

De olika analysinstrumenten är:

Introduktion till Fyrarummaren

Organisationsbarometern

Personlig Dialektik med Outsiderskalan

Kontaktuppgifter:
Mats Löfgren
0709-300 627
mats.lofgren@paragera.se