Ledarutveckling

Parageras konsulter har mångårig erfarenhet av att utöva ledarskap i olika chefs- och ledarroller, och har dessutom omfattande erfarenhet från ledningsgrupper i företag. Det gör oss uppdaterade inom praktiskt ledar- och chefskap, vilket är en del av vår affärsidé. Den kunskapen använder vi i våra öppna ledarutvecklingsprogram samt de flertal företagsanpassade program som vi genomför.

Låt medarbetarna växa
Företag som är framgångsrika i att utveckla sina ledare till att bli mer effektiva och självgående, satsar ofta även på sina medarbetare. Paragera erbjuder individ- och medarbetarutveckling, bland annat för att implementera ett förhållningssätt och en kultur som underlättar ledarskapet i organisationen, vilket i sin tur får medarbetarna att växa.

Vi erbjuder också ledningsgruppsutveckling där vi hjälper till att effektivisera era ledningsgrupper så att de kan fokusera på rätt frågor.
 


Anmäl dig till ledarutvecklingsprogrammet