Mission, vision och affärsidé

Vi har sedan starten arbetat efter modellen mission – vision – affärsidé och använder den för att kort och koncist förklara vårt erbjudande.

Mission
Parageras mission är att ”skapa ledarskap för lönsamhet”. Vår mission talar om vilket behov vi som företag fyller på marknaden. Den är hela vårt existensberättigande och berättar varför vi gör det vi gör.

Vision
Parageras vision är att de insatser vi gör hos våra kunder ska bidra till det ”utvecklande ledarskapet”, vilket i sin tur leder till ökad prestation, motivation och engagemang i hela företaget.

Affärsidé
Affärsidén är den idé som hela vårt företag grundar sig på. Parageras affärsidé är att attrahera, rekrytera och behålla talanger hos våra kunder.