Våra medarbetare

För våra kunder är vi en naturlig samarbets- och utvecklingspartner. En personlig och långsiktig relation är nyckeln till ett sådant samarbete.

Mikael Sundh

Mikael Sundh

Delägare

Han har mångårig erfarenhet av ledarskap från IT- och telekombranschen och verkat som chefsutvecklare, personalchef och styrelseordförande.

Mats Klippinger

Mats Klippinger

Delägare

Har verkat som VD, personalchef, utvecklingschef, linjechef samt har haft flera olika projektledarroller.

Jenny Petersson

Jenny Petersson

Rekryteringskonsult

Har mångårig erfarenhet av rekrytering, försäljning och HR-arbete på både operativ och strategisk nivå.

Mikael Carlberg

Mikael Carlberg

HR-konsult

Mikael har mångårig erfarenhet av ledarskap, försäljning och organisationsutveckling från bemanningsbranschen och försvarsmakten.

Åsa Callenfors

Åsa Callenfors

Rekryteringskonsult

Åsa är civilekonom med mångårig erfarenhet från IT-branschen och från eget företagande. Åsa har under åren verkat som VD, konsultchef och projektledare och har lång erfarenhet från rekryteringsprocessens alla faser. På Paragera arbetar Åsa som rekryteringskonsult.

Thomas Engström

Thomas Engström

Rekryteringskonsult

Thomas har en bakgrund inom systemutveckling och har de senaste 10 åren arbetat i ledande befattningar inom olika teknikbolag i Linköping, inkluderande både startups och stora multinationella företag. På Paragera jobbar Thomas med rekrytering, försäljning och utveckling av Parageras tjänsteutbud.

Ulrika Tollén

Ulrika Tollén

HR-konsult

Ulrika är utbildad personalvetare med flerårig erfarenhet av HR arbete på både strategisk och operativ nivå, och har verkat som konsultchef, rekryteringskonsult och HR utvecklare i olika organisationer inom både privat och offentlig sektor.
På Paragera arbetar Ulrika som HR konsult med att stötta företag både i de operativa HR frågorna likväl som med övergripande utveckling av HR funktionen.

Sabina Sahuric

Sabina Sahuric

HR- & rekryteringskonsult

Sabina är nyutbildad personalvetare och arbetar på Paragera som HR- och rekryteringskonsult.