Våra medarbetare

För våra kunder är vi en naturlig samarbets- och utvecklingspartner. En personlig och långsiktig relation är nyckeln till ett sådant samarbete.

Mikael Sundh

Mikael Sundh

Delägare

Mikael har mångårig erfarenhet av ledarskap från IT- och telekombranschen och har verkat som chefsutvecklare, personalchef och styrelseordförande.

Mats Klippinger

Mats Klippinger

Delägare

Mats har verkat som VD, personalchef, utvecklingschef, linjechef samt har haft flera olika projektledarroller.

Jenny Petersson

Jenny Petersson

HR- och rekryteringskonsult

Jenny har mångårig erfarenhet av rekrytering, försäljning och HR-arbete på både operativ och strategisk nivå. På Paragera arbetar Jenny som HR- och rekryteringskonsult.

Mikael Carlberg

Mikael Carlberg

HR-konsult

Mikael har mångårig erfarenhet av ledarskap, försäljning och organisationsutveckling från bemanningsbranschen och försvarsmakten.

Åsa Callenfors

Åsa Callenfors

Rekryteringsansvarig och HR-konsult

Åsa är civilekonom med mångårig erfarenhet av rekryteringsprocessens alla faser samt från IT-branschen och eget företagande. På Paragera arbetar Åsa som rekryteringsansvarig och HR-konsult.

Ulrika Tollén

Ulrika Tollén

HR-konsult

Ulrika är utbildad personalvetare med flerårig erfarenhet av HR-arbete på både strategisk och operativ nivå, och har verkat som konsultchef, rekryteringskonsult och HR-utvecklare. På Paragera arbetar Ulrika som HR- och rekryteringskonsult.

Sabina Sahuric

Sabina Sahuric

HR- & rekryteringskonsult

Sabina är nyutbildad personalvetare och arbetar på Paragera som HR- och rekryteringskonsult.

Sara Wennstam

Sara Wennstam

HR-konsult

Sara är utbildad personalvetare. Sara har många års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete samt av ledarskap och operativt personalansvar. På Paragera arbetar Sara som HR-konsult.

Lina Boozon Ekberg

Lina Boozon Ekberg

HR- och rekryteringskonsult

Lina är utbildad personalvetare med erfarenhet av rekrytering och HR-arbete. Hon har bland andra roller varit VD i ett bolag som arbetar med verksamhetsstyrning. På Paragera arbetar Lina som HR- och rekryteringskonsult.

Lotta Karlsson

Lotta Karlsson

HR-konsult

Utbildad personalvetare med många års erfarenhet som HR-chef och HR-konsult inom främst offentlig verksamhet. Bred erfarenhet inom HR-områdena; Kompetensförsörjning, Hälsofrämjande arbetsplats, arbetsgivarfrågor, Chefs-ledarskap, förändringsledning.

Elina Åsberg

Elina Åsberg