Caroline Asklöf

Caroline är utbildad personalvetare med lång erfarenhet inom HR på såväl operativ- som strategisk nivå både som konsult och anställd.

Hon har ett speciellt intresse för områden som kompetensförsörjning och kompetensutveckling, ledar- och medarbetarutveckling och hur vi kan skapa hållbara arbetsplatser. På Paragera arbetar Caroline som HR-utvecklare och rekryteringskonsult.

Caroline är certifierad i Assesio, Matrigma och Ascend/MAP, MPA, Hogan Assessment System (HPI, HDS,MVPI), Garuda, Kompetensbaserad rekrytering, Newstart karriärcoach och ICF diplomerad coach.

caroline.asklof@paragera.se
Tel 013-470 40 51