Chefsrekrytering

Paragera utser en konsult som håller i all kontakt med kunden. Alla rekryteringsuppdrag utförda av Paragera görs i nära samarbete med kunden och intervjuer hålls gärna i kundens lokaler eller om diskretion önskas, hos Paragera. På grund av Covid-19 kan det även bli aktuellt med digitala intervjuer.

1 Behovsanalys
Under ett inledande möte med kunden definieras kompetensprofil, tidplan och uppdragsspecifikation. Vi skriver ett rekryteringsavtal.

2 Kandidatsökning
Kandidatsökning sker dels via traditionell annonsering i digitala kanaler samt sociala medier och dels via aktiv search. För att söka upp kandidater använder Paragera dels LinkedIn Recruiter och dels vårt eget omfattande nätverk i regionen.

3 Intervjuer
En första kontakt tas med kandidaterna via telefon och följs sedan upp av personliga intervjuer.

4 Kandidatpresentation
Presentation av lämpliga kandidater sker såväl skriftligt som muntligt och kan ske såväl löpande som vid ett uppsamlat tillfälle, beroende på överenskommelse med kunden. I samråd avgörs vilka kandidater som är aktuella för en fortsättning av processen.

5 Val av slutkandidater
Personlighets- och begåvningstest Psykometrika samt ledarskapstestet HPTI utförs på upp till två slutkandidater. Därefter följer referenstagning genom minst två av kandidaten angivna referenser varav minst en i för kandidaten överordnad ställning.

6 Bakgrundskontroll
Vid chefsrekrytering utförs en omfattande bakgrundskontroll av externa specialister. I samverkan med kandidaten föreslås även eventuell utökad referenstagning med tidigare nyckelpersoner i kandidatens yrkesliv.

7 Avslut och Anställningserbjudande
Kunden erbjuder och förhandlar anställningsvillkor med slutkandidat. När parterna är överens skrivs anställningsavtal inkluderat överenskommelse om tillträdesdag.

8 Uppföljning
Efter avslutad rekrytering utförs en uppföljning med anställd kandidat samt er som arbetsgivare efter fyra veckors anställning. Vi erbjuder även två coachningssamtal för den tillträdande kandidaten inom tre månader samt en gemensam avstämning i form av ett trepartsmöte.

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering.

Kontaktuppgifter:
Annelie Haevaker
013-470 40 51
annelie.haevaker@paragera.se