HR-stöd inhouse

Känner du att din organisation har ett behov av HR-stöd men kanske inte på heltid? Parageras HR-utvecklare har stor vana av att stötta organisationer på kortare eller längre sikt genom interimsuppdrag eller på löpande deltidsuppdrag. I samråd med er lägger vi en plan för prioriterade områden att arbeta med och uppskattar och anpassar omfattningen utefter era behov.

Kontaktuppgifter:
Ulrika Jerhammar
0709-300 672
ulrika.jerhammar@paragera.se