Pandemi-enkät

Paragera har tagit fram en post pandemi-enkät, som kan stötta er verksamhet i planeringen inför det ”nya normala”.

Med hjälp av enkäten kan du som arbetsgivare undersöka dina medarbetares inställning och erfarenheter av arbete hemifrån respektive från kontoret och få viktig input i frågorna för er planering framåt.

Enkäten fungerar dels som ett bra arbetsmiljöverktyg för att undersöka ergonomiska, sociala, och organisatoriska aspekter av hemarbete och ger vägledning kring era medarbetares förväntningar gällande hur arbetet ska utföras i framtiden. Om ni står inför att formulera en policy för hemarbete nu när pandemin klingar av, så är Parageras enkät ett smidigt sätt att ta avstamp i de arbetet.

Priset för enkäten är 4995 ex moms, i priset ingår en rapport för ditt företag samt en gemensam benchmarkingrapport där du kan jämföra om upplevelserna i er verksamhet skiljer sig från andra.

Kontaktuppgifter:
Vidar Kling Ek
0708-11 09 82
vidar.klingek@paragera.se