Skräddarsydda utbildningsinsatser inom HR

Paragera genomför återkommande skräddarsydda utbildningsinsatser och workshops inom HR-området där vi anpassar utbildningen efter deltagarnas roller och organisationens behov. Exempel på genomförda skräddarsydda insatser:

Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
Rehabiliteringsprocessen
Grundläggande Arbetsrätt för chefer
Anställningsformer och avslut av anställning
Utvecklings/lönesamtal
Rehabiliteringsprocessen
Förändringsledning
Feedback

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
0709-463246
lina@paragera.se