Olika chefsroller

Plötsliga vakanser kan uppstå på många olika nyckelpositioner i ett företag. När det handlar om ledarskap har Paragera stor erfarenhet från egenupplevda chefspositioner genom åren samt ett nätverk av hundratals chefer och ledare som vi utbildat och rekryterat.

Ett interimsuppdrag kan gälla en mängd olika ledarroller inom ett företag. Bland Parageras personal har vi förutom VD/platschef och konsultchef även erfarenhet av chefsroller inom affärs- och mjukvaruutveckling, försäljning, kommunikation och marknad. Samt även HR förstås!

Vi har helt enkelt erfarenhet av de flesta roller inom chefs- och ledarskap.

Läs mer om hur vi kan bistå som interimschef.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
0709-11 31 33
anders.maki@paragera.se