Ledarskap för bestående förändring

Parageras olika ledarutvecklingsprogram vänder sig till dig som är nybliven ledare eller har flera års erfarenhet i ledarrollen.

Vår pedagogik, som baseras på forskning och etablerade teorier, bygger på att du som deltagare ska få träna på ditt ledarskap i olika situationer. Senare års forskning har visat att deltagare som genomgår ledarskapsprogram och kurser med tyngdpunkt på praktisk träning uppnår bättre resultat än deltagare som genomfört traditionella teoretiska program. Våra utbildare har mångårig erfarenhet av ledarutveckling och att leda olika företag och organisationer. Programmet genomförs som internat på en kursgård i närheten av Linköping, men kan även hållas som dagkonferens.

Grunden för bra ledarskap är att ha god självbild. Men överensstämmer denna självbild med hur omgivningen ser på dig i din ledarutövning? För att kunna svara på detta använder vi en 360 IDI © -profil som mäter de intryck du gör på din omgivning. Denna IDI-profil använder vi genom hela programmet, tillsammans med en praktisk och logisk ledarskapsmodell. Du kan läsa mer om IDI-profilen på www.idi.se.

Mellan varje block får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter genom hemuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se