Mikael Carlberg

Mikael har mångårig erfarenhet av ledarskap, försäljning och organisationsutveckling från bemanningsbranschen och försvarsmakten. Mikael har verkat som VD, v VD, personalchef, regionschef, samt olika projektledarroller. Sin ledarskapsgrund har Mikael skaffat genom en tioårig praktisk och teoretisk erfarenhet från Försvarsmakten som officer. Mikael har även omfattande erfarenhet av rekrytering och HR-frågor.

Tel 013-470 40 43
mikael.carlberg@paragera.se