Våra medarbetare

För våra kunder är vi en naturlig samarbets- och utvecklingspartner. En personlig och långsiktig relation är nyckeln till ett sådant samarbete.

Mats Klippinger

Mats Klippinger

VD och Grundare

Mats har verkat som VD, personalchef, utvecklingschef, linjechef samt har haft flera olika projektledarroller.

Mikael Sundh

Mikael Sundh

Grundare

Mikael har mångårig erfarenhet av ledarskap från IT- och telekombranschen och har verkat som chefsutvecklare, personalchef och styrelseordförande.

Jenny Petersson

Jenny Petersson

HR-utvecklare och Rekryteringskonsult

Jenny har mångårig erfarenhet av rekrytering, försäljning och HR-arbete på både operativ och strategisk nivå. På Paragera arbetar Jenny som HR- och rekryteringskonsult.

Åsa Callenfors

Åsa Callenfors

Rekryteringsansvarig och HR-utvecklare

Åsa är civilekonom med mångårig erfarenhet av rekryteringsprocessens alla faser samt från IT-branschen och eget företagande. På Paragera arbetar Åsa som rekryteringsansvarig och HR-konsult.

Ulrika Tollén

Ulrika Tollén

HR-utvecklare och Rekryteringskonsult

Ulrika är utbildad personalvetare med flerårig erfarenhet av HR-arbete på både strategisk och operativ nivå, och har verkat som konsultchef, rekryteringskonsult och HR-utvecklare. På Paragera arbetar Ulrika som HR- och rekryteringskonsult.

Elina Åsberg

Elina Åsberg

HR-utvecklare och Rekryteringskonsult

Elina har flerårig erfarenhet av HR-arbete och är utbildad personalvetare. Hon brinner för rekrytering, kompetensfrågor och chefsstöd. Elina har verkat som konsultchef, omställningscoach, rekryterare och HR-utvecklare. På Paragera arbetar Elina som HR- och rekryteringskonsult.

Sabina Sahuric

Sabina Sahuric

HR-utvecklare och Rekryteringskonsult

Sabina är nyutbildad personalvetare och arbetar på Paragera som HR- och rekryteringskonsult.

Lina Boozon Ekberg

Lina Boozon Ekberg

HR-utvecklare och Rekryteringskonsult

Lina är utbildad personalvetare med erfarenhet av rekrytering och HR-arbete. Hon har bland andra roller varit VD i ett bolag som arbetar med verksamhetsstyrning. På Paragera arbetar Lina som HR- och rekryteringskonsult.

Sara Wennstam

Sara Wennstam

HR-utvecklare

Sara är utbildad personalvetare. Sara har många års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete samt av ledarskap och operativt personalansvar. På Paragera arbetar Sara som HR-konsult.

Anders Mäki

Anders Mäki

Ledarskapskonsult, Projektledare och Interimschef

Anders har verkat som chef eller VD i drygt 20 år i flertalet företag och organisationer, varav ett antal år inom toppidrotten bland annat som klubbdirektör för såväl LHC som LFC. Detta kompletterat med ett par år som företagsutvecklare dessförinnan.

Jessica Svalberg

Jessica Svalberg

Rekryteringskonsult och Affärscoach

Jessica arbetar som rekryteringskonsult och utbildar sig parallellt till ICF Affärscoach. Jessica är i grunden beteendevetare med inriktning psykologi. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta inom HR, inriktning rekrytering inom både privat och offentlig sektor.