Ulrika Jerhammar

Ulrika är utbildad personalvetare med flerårig erfarenhet av HR arbete på både strategisk och operativ nivå, och har verkat som konsultchef, rekryteringskonsult och HR utvecklare i olika organisationer inom både privat och offentlig sektor.

På Paragera arbetar Ulrika som HR-utvecklare och rekryteringskonsult.

Tel 013-470 40 46
ulrika.jerhammar@paragera.se