Värdegrundsarbete

En organisations värdegrund, de mest grundläggande och tidlösa värderingarna, syftar till att vägleda medarbetare och chef i dagliga arbetet. Den visar vilken riktning vi ska ha på våra handlingar på vår arbetsplats. En tydlig och väl förankrad värdegrund blir den plattform som vi kan bygga ett tydligt ledarskap och medarbetarskap på. Studier visar att organisationer med en väldefinierad, kommunicerad och levande värdegrund har såväl högre engagemang bland sina medarbetare som nöjdare kunder. Dessutom tenderar en tydlig värdegrund att hänga ihop med organisationers förmåga att attrahera medarbetare.

Paragera har gedigen erfarenhet av att leda värdegrundsarbeten hos våra kunder. Vi bistår gärna både i framtagandet och definierandet av värdegrunden såväl som i det viktiga kontinuerliga arbetet med att förankra och förtydliga värdegrunden i vardagen genom tex. workshops och framtagande av styrande dokument.

Kontaktuppgifter:
Åsa Callenfors
070-610 12 57
asa.callenfors@paragera.se