Vår rekryteringsprocess

 

Paragera utser en konsult som håller i all kontakt med kunden. Alla rekryteringsuppdrag utförda av Paragera görs i nära samarbete med kunden och intervjuer hålls gärna i kundens lokaler eller om diskretion önskas, hos Paragera. På grund av Covid-19 kan det även bli aktuellt med digitala intervjuer.

 

1 Behovsanalys
Under ett inledande möte med kunden definieras kompetensprofil, tidplan och uppdragsspecifikation. Vi skriver ett rekryteringsavtal.

2 Kandidatsökning
Kandidatsökning sker dels via traditionell annonsering i digitala kanaler samt sociala medier och dels via aktiv search. För att söka upp kandidater använder Paragera dels LinkedIn Recruiter och dels vårt eget omfattande nätverk i regionen.

3 Intervjuer
En första kontakt tas med kandidaterna via telefon och följs sedan upp av personliga intervjuer.

4 Kandidatpresentation
Presentation av lämpliga kandidater sker såväl skriftligt som muntligt och kan ske såväl löpande som vid ett uppsamlat tillfälle, beroende på överenskommelse med kunden. I samråd avgörs vilka kandidater som är aktuella för en fortsättning av processen.

5 Val av slutkandidater
Personlighets- och begåvningstest Psykometrika utförs på upp till två slutkandidater. Därefter följer referenstagning genom minst två av kandidaten angivna referenser varav minst en i för kandidaten överordnad ställning. Kunden ger ett anställningserbjudande och förhandlar anställningsvillkor med slutkandidat. När parterna är överens skrivs anställningsavtal inkluderat överenskommelse om tillträdesdag.

6 Avslut/Uppföljning
Efter avslutad rekrytering utförs en uppföljning med anställd kandidat samt er som arbetsgivare efter fyra veckor samt en gemensam avstämning efter tre månader.

 

Kontaktuppgifter:
Åsa Callenfors
070-610 12 57
asa.callenfors@paragera.se