rekrytering

Rekrytering

I dagens tjänstesamhälle är medarbetaren den främsta och mest kritiska tillgången och ytterst även den avgörande konkurrensfaktorn. Det ställer stora krav på våra organisationer när det gäller att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Förmågan att göra rätt bedömningar och utvärdera såväl organisationens behov som individens förutsättningar att lyckas och utvecklas ligger till grund för att veta vem som passar i en viss funktion, och vem som har förutsättningar och personliga egenskaper att utvecklas och ta nya roller. Parageras erfarenhet av att arbeta med ledar- och medarbetarutveckling har gett oss värdefulla erfarenheter vilka vi tar med oss in i vårt rekryteringsarbete.

Vi hjälper till med hela eller delar av rekryteringsprocessen
Paragera står för flexibilitet, närhet till verksamheten och en lyhördhet för hur du som kund vill bygga rekryteringsprocessen. Tillsammans med vår kund väljer vi den metod som är bäst lämpad för att nå rätt kandidater för aktuell rekrytering. Vi hanterar delar eller med hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys och kravprofil, till arbetet med sökning av kandidater och den slutliga matchningen av person och aktuell tjänst.

Effektiva metoder
För att hjälpa våra kunder att välja rätt, och våra kandidater att få ut mesta möjliga av sina kompetenser, arbetar vi med personbedömningar. Vi använder oss av Psykometrikas tester som omfattar såväl personlighet som begåvning och inställning till arbetet. Dessa metoder säkerställer att vi mäter egenskaper som är viktiga för yrkesmässig framgång, styrkor och utvecklingsmöjligheter, men även eventuella begränsningar.

Kontaktuppgifter:
Åsa Callenfors
070-610 12 57
asa.callenfors@paragera.se