Arbetslagsutveckling

I dag genomförs organisationsförändringar i allt snabbare takt. Det innebär att medarbetare allt oftare går in och ut ur olika arbetsgrupper.

Forskning visar att en grupp normalt sett startar om i sitt arbete när en ny medlem ansluts till gruppen. Det är en process som tar tid och kraft från arbetsuppgifterna.

För att förkorta den startsträcka som en ny grupp behöver för att nå ett effektivt arbetssätt erbjuder vi kurser i teambuilding. Vi hjälper er att snabbt uppnå ett arbetssätt där alla vet vilka roller man har, vem som gör vad, och när. Paragera erbjuder utvecklingsinsatser för grupper som befinner sig i alla olika faser. På samma sätt som i vår ledarutveckling utgår vi här från en pedagogik som baseras på insikt om det egna beteendet, för att därifrån arbeta med gruppen genom praktiska övningar.

Våra utbildare har erfarenhet från ledande befattningar i försvaret och det privata näringslivet. De har gedigen utbildning kring de mekanismer som får en grupp att fungera effektivt, samt erfarenhet från teambuildinginsatser i små och stora grupper i olika typer av verksamheter.

Kontaktuppgifter:
Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar