Mission, vision och värdegrund

Genom modellen mission – vision – värdegrund sammanfattas Parageras erbjudande. Missionen är målet vi vill nå i varje uppdrag tillsammans med våra kunder. Visionen är vad alltid vi strävar mot, att bli ännu lite bättre på det vi gör. Vår värdegrund beskriver på vilket sätt vi gör det!

Mission
Parageras mission är att de insatser vi genomför bidrar till ökad attraktion, prestation, motivation, engagemang och affärsnytta för våra kunder.

Vision
Parageras vision är att vara den mest kompletta HR-leverantören i Östergötland, genom att vägleda er mot ett utvecklande ledar- och medarbetarskap, de mest affärsmässiga HR-processerna och att attrahera de främsta kandidaterna till er rekrytering.

Värdegrund
På Paragera är vi övertygade om att våra nära och ofta mångåriga relationer med våra kunder bottnar i vårt arbetssätt. Vårt arbetssätt är okomplicerat, där vår utgångspunkt alltid är att lära känna och anpassa oss till varje kunds unika situation. Ytterst handlar det om den gemensamma värdegrund vi utgår ifrån i vårt interna arbete, och som vi bär med oss ut i våra olika uppdrag.

  • Vi är engagerade och självständiga lagspelare.
  • Vi är trygga nog att våga utmana varandra och oss själva.
  • Vi är personliga och lösningsfokuserade i våra kundrelationer.

Våra värderingar symboliserar hur vi är och vad vi gör, varför vi lyckas i våra uppdrag och därmed hur vi når vår Mission och Vision.