Några av våra verktyg

Som stöd i utvecklingen av ledare, medarbetare och grupper använder vi oss av väl utprovade verktyg med vetenskaplig grund som ger deltagarna insikter, kunskap och färdigheter att använda i sin vardag för kontinuerlig utveckling.

Några exempel är

  • IDI – Interpersonal Dynamics Inventory
  • HPTI – High Potential Trait Indicator
  • GDQ – Group Development Questionnaire

Dessa tillsammans med vår utvecklade metodik gör skillnad! Läs mer om verktygen i menyn.