Interimschef

Ibland går det fort.

En chefsfunktion går vidare till andra möjligheter med alldeles för kort uppsägningstid. En VD-roll skiljs från sitt uppdrag mer abrupt än andra medarbetare eftersom denne normalt sett inte omfattas av lagen om anställningsskydd. Åt andra hållet så kan en VD bli satt i karantän om hen vill lämna för ett annat toppjobb i samma bransch.

Det kan också vara så att oturen är framme och en olycka eller plötslig sjukdom sätter hinder för chefen att fortsätta sitt uppdrag.

I samtliga dessa fall sker förändringarna snabbt och det skapas ett tomrum i ledarskapet. Om detta inträffar, hör gärna av er till Paragera, med vårt nätverk och specialistområde så kan vi vara behjälplig med att lösa det tillfälliga behov som uppstår. En ersättningsrekrytering efter ett oplanerat avslut tar minst fyra månader – ofta längre.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se

Åsa Callenfors
013-470 40 41
asa.callenfors@paragera.se