Öppna Ledarskapsprogrammet

Våra öppna program består av sju heldagar vid fyra tillfällen på 2-2-2-1 dag/ar med ungefär sex veckors mellanrum. De tre första tillfällena äger rum på olika kurs-/konferensgårdar i Östergötland. Här nedan kan du skicka en intresseanmälan till dessa program.

För de som inte har möjlighet att resa/övernatta av tids- eller andra skäl erbjuder vi ett individuellt upplägg för 1-3 deltagare. Dessa utförs vid fem tillfällen om 2-3 timmar vardera.

Till sist är det också fullt möjligt att modulanpassa ett upplägg efter era behov och möjligheter samt genomföra programmet med engelsktalande deltagare.

Läs gärna mer om vårt Ledarskapsprogram:
> Parageras Ledarskapsprogram (pdf)
> Paragera Leadership Development Program (pdf)

Läs mer om våra olika program för ledarutveckling.

Om du vill veta mer:
> Kontakta oss här


Eller direkt:

Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se