Interimschef/-ledare för uthyrning

Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Plötslig sjukdom, uppsägning och hastigt avsked är olika saker som kan inträffa i ett företag. Om det då är en nyckelperson i ledande ställning så kan det innebära viss oro under en tid. Då kan en interimschef vara en bra, temporär lösning.

Det kan också handla om att företaget skall utveckla en ny affär eller metod, genomföra en omorganisation eller ett tillfälligt behov som uppstår för ett enskilt projekt.

De interimchefer vi erbjuder är duktiga på att snabbt skaffa sig ett helikopterperspektiv för att sedan sätta sig in snabbt i situationen och arbeta effektivt och professionellt.

Paragera erbjuder interimslösningar som per definition är tillfälliga lösningar under en begränsad tidsperiod. Det kan handla om att snabbt åstadkomma trygghet men även en förändring och utveckling av en tidigare situation. Eller bara hålla ställningarna till dess att en permanent lösning är på plats.

Interimschefen hyrs ut på konsultbasis till kunden under den överenskomna uppdragstiden och är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad ledarkompetens till företaget. Läs mer om vår process.

Uppdraget kan kompletteras med ett rekryteringsuppdrag för att hitta den långsiktiga lösningen. Detta utförs företrädesvis av våra erfarna rekryterare med interimschefen som användbart bollplank.

Exempel på situationer där en interimschef/-ledare kan vara aktuell

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
0709-11 31 33
anders.maki@paragera.se

Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se