Vår process

Vid förfrågan gällande interimslösningar är trygghet och snabbhet ofta avgörande. Paragera garanterar självklart total sekretess. Vid ett inledande möte kartlägger vi ert behov genom att skapa en gemensam bild över nuläge och önskat läge. Det utmynnar i en uppdragsbeskrivning med syfte, målbeskrivning och särskilda omständigheter. Vi kommer även överens om omfattning samt beräknad tidslängd.

Det är grunden för ett lyckat resultat i både tillsättning och genomförande.

Läs mer om hur vi kan bistå som interimschef.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
0709-11 31 33
anders.maki@paragera.se

Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se