Arbetsrätt

Som arbetsgivare är det viktigt att ha koll på de lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina arbetstagare. 

Vi stöttar ditt företag om du behöver hjälp i frågor som rör vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetsgivare vid exempelvis förändringar inom din verksamhet, personalrelaterade problem eller misskötsamhet. 

Vi skräddarsyr upplägg som passar ditt företags behov av kunskap inom arbetsrätten. Exempelvis kan vi hålla kortare utbildningspass eller workshops i de viktigaste lagarna och förordningarna som omfattar dig som arbetsgivare, vi kan även vägleda dig i upplägg inför svåra samtal, konflikthantering med mera.

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
0709-463246
lina@paragera.se