Coaching

Vi erbjuder en strukturerad process för professionell och personlig utveckling av medarbetare i linje med organisationens mål och behov för tillväxt och ökad lönsamhet. Detta med diplomerade ICF-coacher. Affärscoachingen är en process som innehåller fyra steg.

 1. Verksamhetens utmaningar och mål: Insikter om verksamhetens framtida mål och utmaningar.
 2. Klientens roll och förutsättningar: Beskrivning av personens roll och ansvar i verksamhetens utveckling – samt vad detta ställer för krav på beteende och kompetens inom yrkesrollen.
 3. Klientens utvecklingsområden med 360 analys: De krav/förväntningar som ställs på personens beteende och kompetens sätts i relation till nuvarande beteende och kompetens, som vi tar fram genom en 360° kartläggning. Där utkristalliseras de viktigaste utvecklingsområden som coachingen bör fokusera på (normalt inte fler än två prioriterade områden).
 4. Utveckla kompetens utifrån utvecklingsområden: Processen– stöttar, utvecklar och ibland utmanar medarbetaren att arbeta med sina utvecklingsområden i sin vardag och träna på de beteenden som behöver utveckla

Så går det till

 • Ett samtal med individuell coach ca. 1 ggr/månad under 6 månader.
 • Varje träff lyfter fram Mål & Syfte dvs Agenda– vad vill personen få ut av dagens träff och vilka områden/utmaningar finns
 • Varje coachträff avslutas med – 2 viktigaste fokus & actions till nästa träff
 • Uppföljning av – ” 2 viktigaste fokus” sker alltid vid nästkommande träff
 • Har actions gjorts – vad blev resultatet – vilken lärdom/insikt att ta med sig?
 • Avstämningar mellan klient (medarbetare) och uppdragsgivare (arbetsgivare) är samtliga ansvariga för. Det är till fördel om coach kan medverka på dessa men då endast som åhörare.
 • Samtalen sker under tystnadsplikt enligt ICFs sekretessavtal.

Coachen ansvarar för processen och stödjer personen i varje steg. Vi ger de metoder och verktyg som behövs för att lyckas.

Kontaktuppgfter:
Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se