JobMatch

JobMatch är ett komplett testsystem för rekrytering och medarbetarutveckling.

JobMatch (www.jobmatchtalent.com) är ett mycket modernt testsystem för rekrytering och medarbetarutveckling på alla nivåer. Det består av en serie av olika tester som används på ett skräddarsytt sätt beroende på kravspecifikationen vid rekrytering. Som exempel:

JobMatch Talent

Ett djupgående precisionstest för rekrytering och medarbetarutveckling. Testet är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Med sina 30 egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testades sätt att arbeta och samarbeta. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. Det smarta med JMT är att testet kan användas i hela organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

JobMatch Logiq

är ett modernt och innovativt adaptivt IQ- och begåvningstest som är utvecklat för att skatta kognitiv prestation inom problemlösningsförmåga och logiska resonemang. Uppgifterna i testet är språkoberoende och instruktioner finns på 32 språk.

JMLQ är granskat, godkänt och vetenskapligt certifierat av DNV.

JobMatch Screen

är lösningen när man har många sökande som automatiskt behöver gallras och sorteras efter relevans. Screeningtestet bygger på det DNV-certifierade testet JobMatch Talent, som har en mycket väldokumenterad validitet. Idén med screeningverktyget är att energin enbart läggs på de mest relevanta kandidaterna, för större träffsäkerhet och minimering av administrationstiden.

Man väljer mellan ett antal befattningsrelaterade screeningtester som mäter de viktigaste nyckelegenskaperna. Ska ni t.ex. anställa en säljare eller en truckförare, väljer ni det screeningtest som passar bäst, alternativt att ni väljer ut de egenskaper som är viktigast för rollen och skapar era egna screeningtester.

Lina Boozon-Ekberg, Elina Åsberg, Sabina Sahuric, Rebecka Ling Abelsson och Annelie Haevaker är certifierade handledare i JobMatch.

För mer information om vår rekryteringsprocess eller våra verktyg, kontakta Elina Åsberg enligt nedan.

Kontaktuppgifter:
Elina Åsberg
013-470 40 43
elina.asberg@paragera.se