Ledarskapsprogrammet

Våra öppna program består av sju heldagar vid fyra tillfällen på 2-2-2-1 dag/ar med ungefär sex veckors mellanrum. De tre första tillfällena äger rum på olika kurs-/konferensgårdar i Östergötland. Här nedan kan du skicka en intresseanmälan till dessa program.

För de som inte har möjlighet att resa/övernatta av tids- eller andra skäl erbjuder vi ett individuellt upplägg för 1-3 deltagare. Dessa utförs vid fem tillfällen om 2-3 timmar vardera.

Under vintern 2020/2021 öppnar vi också för ett helt nytt program! Mer information kommer här på hemsidan.

Till sist är det också fullt möjligt att modulanpassa ett upplägg efter era behov och möjligheter.


Intresseanmälan till ledarutvecklingsprogrammet

Kommande startdatum: