Ledarskap för bestående förändring

Parageras olika program för ledarutveckling vänder sig till dig som är nybliven ledare eller har flera års erfarenhet i ledarrollen.

Vi erbjuder öppna program där du träffar flera likasinnade och skapar ett nätverk. Samtidigt kommer du att upptäcka att utmaningarna är likartade i ledarskapet oavsett bransch.

Men lika populärt att arbeta mer specifikt med din lednings- eller arbetsgrupp för att utveckla samarbetet mot större glädje, förståelse och effektivitet.

Många vill också uppdatera sig inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö eller stärka upp sitt totala engagemang för företaget genom ett grundligt värdegrundsarbete.

Under 2020 har vi dessutom utvecklat våra program och erbjuder dem nu som digital utbildning och/eller med genomförande på engelska.

Vad vi erbjuder inom ledarutveckling

  • Ledarskapsprogrammet är ett öppet program som består av sju heldagar vid fyra tillfällen med ungefär sex veckors mellanrum. Vår pedagogik innebär att du som deltagare får tillfälle att reflektera utifrån din egen beteendeprofil och träna ditt ledarskap. Både utifrån egna erfarenheter och skapade situationer hur du möter dina medarbetare utifrån deras behov. Vi kallar det behovsanpassat ledarskap. För att få en beständig förändring lägger vi tyngdpunkten på praktik med vetenskapliga teorier och forskning som grund. Där får du träna dina färdigheter i ditt ledarskap i flera olika situationer.
  • För dig som behöver en individuell tidplan och ett skräddarsytt upplägg som passar din agenda erbjuder vi individuell ledarutveckling. Genom programmet får du också möjlighet till fördjupad individuell rådgivning kopplat till de moment, teorier och övningar vi arbetar med under programmet.
  • Vi erbjuder också ledarskapsprogram online. Här har vi brutit ner vårt ordinarie 7-dagars ledarskapsprogram i moduler, där man har möjlighet att anpassa och skräddarsy efter önskemål. Varje pass som längst är sex timmar.
  • Chefsprogrammet vänder sig till dig som är ny i rollen som chef, eller som vill ha en repetition inom områdena grundläggande arbetsrätt och arbetsmiljö. Programmet innehåller en överblick över de mest grundläggande och viktigaste områdena inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Målet är att du som chef ska få med dig praktiska verktyg och kunskaper du kan tillämpa direkt i din vardag.

Kontaktuppgifter:
Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se