Förändringsledning

Vi på Paragera projektleder förändringar – antingen iscensatta organisationsförändringar, omställning av verksamhet eller helt enkelt önskade förändringar av till exempel företagskulturen för att bättre matcha bolagets värdegrund.

Vi ses ofta som en tillfällig extra ledningsresurs som griper in och tar tag i styrningen av de förändringar som behöver göras, där befintlig ledning redan har fullt upp med sin dagliga verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Mats Klippinger
013-470 40 42
mats.klippinger@paragera.se

Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se