Annelie Haevaker

Annelie har arbetat som chef och ledare i över tjugofem år i såväl statliga som privata verksamheter med stora personalansvar. Hon brinner för hållbar kompetensförsörjning och har de sista elva åren arbetat i rekryteringsbranschen som konsult-, plats- och regionchef och i huvudsak rekryterat chefer, specialister och tjänstemän.

Annelie har som ledare arbetat mycket med chefs- och medarbetarcoachning för att få individer och grupper att växa och bli stjärnor i sin profession.

På Paragera kommer Annelie att arbeta som HR- och rekryteringskonsult.

Annelie är certifierad i Assessios verktyg MAP, Matrigma, Mint och Match-V.

annelie.haevaker@paragera.se
Tel 013-470 40 51