Second opinion

När ni rekryterar på egen hand erbjuder Paragera oberoende utvärdering av redan identifierade kandidater, så kallad Second Opinion.

Med hjälp av en personbedömning, eller Second Opinion, erbjuder Paragera stöd i den slutliga urvalsprocessen. Det innebär att våra konsulter, som har lång erfarenhet av personbedömning vid rekrytering, tillsammans med dig som kund diskuterar vilka egenskaper och kompetenser som är viktiga för rollen som ska tillsättas. Med hjälp av lämpligt test samt djupintervjuer och referenstagning analyserar vi sedan kandidaterna och återkopplar till dig som kund.

Det finns också möjlighet att göra en så kallad framgångsprofil där vi med hjälp av test analyserar några personer på företaget som fungerar mycket väl i sina roller. Vi kartlägger vilka egenskaper, begåvningar eller personligheter det är som gör dem framgångsrika i sina roller. Denna kunskap kan sedan användas som underlag i framtida rekryteringar.

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering.

Kontaktuppgifter:
Åsa Callenfors
070-610 12 57
asa.callenfors@paragera.se