HR-support

Vår HR-supporttjänst innebär att Parageras samlade erfarenhet står till ditt förfogande via en abonnemangslösning som syftar till att löpande stödja dig och din organisation inom HR-området.

Du abonnerar på ett överenskommet antal timmars HR-support månadsvis till ett fast pris. På detta sätt fungerar vi som en HR-konsult eller HR-avdelning som du anlitar vid behov utan att ni behöver öka era fasta kostnader i någon större omfattning.

Läs mer om hur vi arbetar med HR-utveckling.

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
0709-463246
lina@paragera.se