UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Våra ledarutvecklingsprogram ger dig värdefulla verktyg och färdigheter för att skapa en effektiv och sund företagskultur.

UTNYTTJA VÅR HR-KOMPETENS

Med en HR-konsult från Paragera får du en erfaren och kompetent samarbetspartner inom såväl operativt som strategiskt HR-arbete.

REKRYTERA RÄTT KOMPETENS

Vi hjälper dig genom hela eller delar av processen och ger dig alla förutsättningar för att hitta rätt person till rätt plats.

Vi skapar ledarskap för lönsamhet

Vi vet att alla företag är olika och har olika behov. Vår övertygelse är att alla människor med sina olika förutsättningar kan bidra till att skapa en lönsam verksamhet. Det sker genom ett behovsanpassat ledarskap som möter medarbetarna där de är, ett professionellt HR-arbete som stöttar så väl organisationen som dess ledare och medarbetare, samt ett gediget rekryteringsarbete där rätt person kommer på rätt plats. För att möta dessa behov erbjuder vi våra kunder:

• Utvecklingsinsatser för ledare och medarbetare

• Stöd till företaget med gedigen HR-kompetens

• Rekrytering av rätt kompetens till företaget

Våra metoder

Vi använder flera olika metoder för att
utveckla ledarskap och organisation samt för rekrytering.

IDI

IDI-profilen mäter och analyserar de intryck en ledare gör på sin omgivning.

GDQ

Utvärderar effektiviteten och produktiviteten hos en grupp.

PSYKOMETRIKA

Personlighetstest vid rekrytering för att mäta egenskaper.

Några av våra kunder

Följ oss på sociala medier