Hem - Paragera

UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Våra program för ledarutveckling ger dig värdefulla verktyg och färdigheter för att skapa en effektiv och sund företagskultur. Vi har även certifierade affärscoacher att erbjuda för individuell utveckling.

NYTTJA VÅR HR-KOMPETENS

Med en HR-utvecklare från Paragera får du en erfaren och kompetent samarbetspartner inom såväl strategiskt som operativt HR-arbete.

REKRYTERA RÄTT KOMPETENS

Vi hjälper dig med din rekrytering för att hitta rätt person till rätt plats. Vid chefsrekryteringar kan vi dessutom erbjuda en interimslösning vid behov under processen.

Vi skapar ledarskap för lönsamhet

Alla företag har olika behov. Vår övertygelse är att alla människor kan bidra till att skapa lönsamhet. Det sker genom ett behovsanpassat ledarskap som möter medarbetarna där de är, ett professionellt HR-arbete som stöttar såväl ledare och medarbetare  samt ett gediget rekryteringsarbete där rätt person kommer på rätt plats. För att möta dessa behov erbjuder vi våra kunder:

Ledarutveckling och utvecklingsinsatser för medarbetare

• Stöd av HR-utvecklare med gedigen HR-kompetens till företaget

Rekrytering av rätt kompetens till företaget

Interimslösningar i väntan på permanent lösning

Våra metoder

Vi använder flera olika metoder för att
utveckla ledarskap och organisation samt för rekrytering.

IDI

IDI ger insikt om hur andra upplever dig och utvecklar förmågan till samarbete.

HPTI

HPTI  bygger på Big Five-teorin och utvecklar din potential för ledarskap

GDQ

Utvärderar effektiviteten och produktiviteten hos en grupp.

JOBMATCH

JobMatch är ett komplett testsystem för rekrytering och medarbetarutveckling.

Några av våra kunder

Följ oss på sociala medier