Vidar Kling Ek

Vidar är utbildad personalvetare med erfarenhet av både operativt och strategiskt HR-arbete.

Han har arbetat som chef och HR-ansvarig inom områdena HVB, LSS och grundskola. Vidar har även god erfarenhet av verksamhetsledning och styrelsearbete.

vidar.klingek@paragera.se
Tel 013-470 40 50