Lönekartläggning

Lönekartläggning innebär att analysera om det förekommer löneskillnader mellan män och kvinnor som har direkt eller indirekt samband med kön.

En arbetsgivare med fler än 10 anställda är sedan 2017 ansvarig enligt lag att årligen genomföra lönekartläggning. Lönekartläggning och analys av löneskillnader är en del av arbetet med aktiva åtgärder – ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering.

Det finns många fördelar med att göra en lönekartläggning. Utöver att skapa en jämställd arbetsplats ger lönekartläggningen en tydlig överblick över organisationens lönestruktur och ger därmed ett bra stöd vid lönerevision och rekryteringar. Att göra lönekartläggningar regelbundet bidrar också till att sprida bilden av en trovärdig arbetsgivare som ligger i framkant.

Paragera hjälper verksamheter med upp till 100 medarbetare att genomföra lönekartläggning med hjälp av en kvalitetssäkrad process i nära samarbete med arbetsgivaren.

Läs mer om hur vi arbetar med HR-utveckling.

Kontaktuppgifter:
Åsa Callenfors
070-610 12 57
asa.callenfors@paragera.se

Läs mer om lönekartläggning (pdf)