Vår process

Vid förfrågan gällande uppdrag inom management är trygghet avgörande. Gäller det en interim tillsättning är snabbhet också viktigt.

Paragera garanterar självklart total sekretess. Vid ett inledande möte kartlägger vi Ert behov genom att skapa en gemensam bild över nuläge och önskat läge. Det utmynnar i en uppdragsbeskrivning med syfte, målbeskrivning, tidplan, arbetssätt och eventuella särskilda omständigheter.

Vi kommer även överens om omfattning samt beräknad tidslängd för vår insats.

Det är grunden för ett lyckat resultat i både tillsättning och genomförande.

Läs mer om hur vi kan bistå inom management.

Kontaktuppgifter:
Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se

Mats Klippinger
013-470 40 42
mats.klippinger@paragera.se