Ledar-/grupputveckling

Parageras olika ledarutvecklingsprogram
Vi erbjuder ledarutveckling som vänder sig till dig som är nybliven ledare eller har flera års erfarenhet i ledarrollen.

Öppet eller skräddarsytt program?

Du kan välja

Grunden är god självbild
Grunden för bra ledarskap är att ha god självbild. Men överensstämmer denna självbild med hur omgivningen ser på dig i din ledarutövning? För att kunna svara på detta använder vi en 360 IDI © -profil som mäter de intryck du gör på din omgivning. Denna IDI-profil använder vi genom hela programmet, tillsammans med en praktisk och logisk ledarskapsmodell. Du kan läsa mer om IDI-profilen på www.idi.se.

Våra seminarier är i form av moduler, vilket gör det enkelt att skräddarsy ett upplägg som passar ert företag. Vår rekommendation är dock att alltid börja med IDI om det gäller ledare och/eller arbetsgrupper alternativt HPTI om det vänder sig mot enbart ledare eller framtida potentiella ledare.

Oavsett vilket av alternativen du väljer får deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa sina nyvunna kunskaper och färdigheter genom hemuppgifter mellan de olika blocken.

Grupputveckling
Ledaren är förstås viktig, men vad vore hen utan sina medarbetare? Vi har stor erfarenhet från grupputveckling både från idrott och näringsliv och är även certifierade i Susan Wheelans teorier om grupputveckling via verktyget GDQ.

Pedagogik
Vår pedagogik, som baseras på forskning och etablerade teorier, bygger på att du som deltagare ska få träna på ditt ledarskap i olika situationer. Senare års forskning har visat att deltagare som genomgår ledarskapsprogram och kurser med tyngdpunkt på praktisk träning uppnår bättre resultat än deltagare som genomfört traditionella teoretiska program. Våra utbildare har mångårig erfarenhet av ledarutveckling och att leda olika företag och organisationer.

Läs mer om våra program för ledarutveckling, grupputveckling eller kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter:
Mats Klippinger
070-825 00 66
mats.klippinger@paragera.se