VD-coaching

Många ledare och VD är idag relativt ensamma med sina tankar och beslut. Att få en erfaren extern part med ett neutralt utifrånperspektiv som bollplank skapar trygghet i ditt ledarskap.

Parageras mest erfarna konsulter inger ett förtroende som över tid stärks ytterligare och dessutom agerar för att inget perspektiv ska förbises innan olika beslut.

Ett coachuppdrag kan läggas upp på regelbunden basis eller mer reaktivt, någon Du kan kontakta och överlägga med innan viktiga beslut. I det senare fallet krävs givetvis en inledande process för att lära känna varandra, bolaget och de utmaningar som står för dörren.

Kontaktuppgifter:

Anders Mäki
013-470 40 49
anders.maki@paragera.se

Mats Klippinger
013-470 40 42
mats.klippinger@paragera.se