Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna bidrar till att ni är en attraktiv arbetsgivare och det är även ett lagkrav.

Parageras konsulter har stöttat flera företag i framtagande och implementering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, inte minst vad gäller de ökade kraven på arbetsgivaren rörande organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet har bland annat bidragit till att flera företag genomfört godkända inspektioner av Arbetsmiljöverket.

Kontaktuppgifter:
Elina Åsberg
013-470 40 43
elina.asberg@paragera.se