Diagnos av grupper – GDQ

GDQ, Group Development Questionnaire, är ett verktyg som på ett tydligt sätt mäter effektivitet och produktivitet i en grupp eller ett team.

Verktyget baseras på mångårig forskning och är framtaget av Susan A Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia. GDQ är också en metod för grupputveckling och används bland annat i UGL-utbildningar.

Metoden bygger på Wheelans modell IMGD, Integrated Model of Group Development (2005), som sammanfattar aktuell forskning inom ämnet grupputveckling.

Modellen består av:
Fas 1: Tillhörighet och trygghet
Fas 2: Opposition och konflikt
Fas 3: Tillit och struktur
Fas 4: Arbete och produktivitet

Forskningen har visat att en grupp i Fas 1 nyttjar ca 30 % av tiden för att effektivt lösa sina uppgifter medan en Fas 4 grupp nästan använder hela 80 % av tiden för att lösa dess uppgifter.

På Paragera använder vi verktyget för att bygga team och hjälpa grupper (arbetsgrupper och ledningsgrupper) att utvecklas. Verktyget består av gruppmedlemstest, analys samt återkoppling med en anpassad handlingsplan för gruppen. Arbetet sker genom en workshop under en heldag. Efter tolv månader kan en ny mätning göras som låter oss utvärdera gruppens utveckling.

Hur lång tid tar det?
Det tar ca. en 1/2  timme för gruppen att fylla i enkäten. Feedback på resultaten ges under våra utbildningsdagar. I utbildningen ingår arbete med gruppens dynamik och formulering av en handlingsplan för fortsatt arbete.

Vad ger det?
GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper, och visar vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet och bedömer inte individer. Fokus är på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet.

Grupper har fyra utvecklingsstadier, menar Susan A. Wheelan när hon presenterar GDQ, Group Development Questionnaire. Målet med grupputveckling är att få gruppen att arbeta med de frågor som behöver klaras av för att nå det fjärde utvecklingsstadiet. Team i vinstdrivande företag som befinner sig i de senare utvecklingsfaserna får högre skattning på kundservice, genomför sitt arbete snabbare och skapar mer intäkter till företaget än grupper i de tidigare utvecklingsstadierna. Det handlar alltså om rent affärsmässiga fördelar, förutom ett bättre samarbete och arbetsklimat.

Kontaktuppgifter:
Mats Klippinger
013-470 40 42
mats.klippinger@paragera.se

Åsa Callenfors
013-470 40 41
asa.callenfors@paragera.se