Skräddarsydda utbildningsinsatser inom HR

Paragera genomför återkommande skräddarsydda utbildningsinsatser och workshops inom HR-området där vi anpassar utbildningen efter deltagarnas roller och organisationens behov. Exempel på genomförda skräddarsydda insatser:

  • Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM) | Läs mer
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
  • Rehabiliteringsprocessen
  • Grundläggande Arbetsrätt för chefer
  • Anställningsformer och avslut av anställning
  • Utvecklings-/lönesamtal
  • Rehabiliteringsprocessen
  • Förändringsledning
  • Feedback

Kontaktuppgifter:
Lina Boozon Ekberg
0709-463246
lina@paragera.se